Prøveboringen i Dybvad er afsluttet

Prøveboringen ved Vendsyssel-1 i Dybvad er nu færdiggjort. Resultaterne fra boringen viser, at skiferlaget er for tyndt til en økonomisk rentabel gasproduktion. 

Læs mere her

Hvorfor søge efter skifergas?

Selvom Danmark investerer betydelige ressourcer i vedvarende energi, er der lange udsigter til, at vi kan dække hele vores energibehov ved hjælp af f.eks. vindmøller. Derfor er det nødvendigt at udforske andre energiressourcer, bl.a. skifergas.

Læs mere

Naturligt forekommende metangas

Vandboringer rundt om borepladsen i Dybvad viser, at det nordjyske grundvand indeholder naturligt forekommende metangas.

Se mere i filmen her 

Timeline

2 år (fra 5. juni 2010)

2 år (fra 5. juni 2010)

  • Regionale geologiske og geofysiske undersøgelser i samarbejde med de relevante myndigheder.
  • Disse undersøgelser udføres som skrivebordsarbejde. Der udføres ikke nogen boringer eller andre fysiske opgaver i denne fase. 
  • Indledende miljøundersøgelser udføres af specialiserede eksterne konsulenter.
  • Der tages stilling til faktorer som biodiversitet, jordbundskvalitet, hydrografi, hydrogeologi, landbeskrivelser og brug af landjorden.

2 år (2012-2014)

2 år (2012-2014)

  • Hvis resultaterne i fase 1 giver grund til optimisme, vil fase 2 fokusere på at undersøge projektets tekniske gennemførlighed. Det kan inkludere seismiske undersøgelser eller boring af mindst én vertikal brønd for at bekræfte, at der findes skifergas i undergrunden. 
  • Flere samfunds- og miljøundersøgelser udført af specialiserede eksterne konsulenter skal i samråd med de danske myndigheder fastslå, hvor undersøgelsesbrøndene skal placeres, så de påvirker miljøet mindst muligt.

2 år (indtil 5. juni 2016)

2 år (indtil 5. juni 2016)

  • Horisontale boringer og produktionstest. Hvis resultaterne fra fase 2 ser lovende ud, vil fase 3 handle om at undersøge, om det giver økonomisk mening at gennemføre projektet. Der vil blive gennemført horisontale boringer og produktionstest på 1 til 3 brønde for at indsamle tekniske og økonomiske data om produktionsmængder og -omkostninger. Der anvendes hydraulisk frakturering under produktionstestene.