Nordjylland

Vidste du det?

Vores vejrstation på borepladsen ved Dybvad aflæser hele tiden vejrforholdene i området og lægger oplysningerne online. Klik her for at se vejrforholdene lige nu.

Følg arbejdet i Nordjylland, hvor Total E&P Denmark B.V. og Nordsøfonden er i gang med et langt efterforskningsforløb for måske at finde og udvinde skifergas.

Status fra borepladsen

Den første prøveboring i Danmark (ved navn Vendsyssel-1) er blevet foretaget på Ovnstrupvej, mellem Dybvad og Brønden i Frederikshavn Kommune.


Plan for aktiviteter

150706 Total Tidslinje Dk 

Uge 48, 2015:

Arbejdet med at genetablere området i Dybvad stedet skrider fortsat planmæssigt fremad. Alt boreudstyr er taget ned og fjernet. Overfladen på pladsen er blevet afmonteret, og vi forventer, at området vil være ført tilbage til sin oprindelige tilstand inden årets udgang.

Dybvad Restoration 002 720Px 

Uge 34, 2015:

Prøveboringen ved Vendsyssel-1 i Dybvad er nu færdiggjort. Resultaterne fra boringen viser, at skiferlaget er for tyndt til en økonomisk rentabel gasproduktion.

Uge 33, 2015:

Der er installeret en ny støjreducerede barriere på borepladsen, som skal mindske støjpåvirkningen i området.

Under jorden er boringen nået til 8,5 tommer-sektionen, som er den sidste sektion, der skal bores.

IMG 1559 Noise Barrier 720Px

 

Uge 28, 2015:

Der er ikke mange synlige ændringer over jorden ved borepladsen. Men under jorden er boringen nu nået cirka to kilometer ned, hvilket er omtrent halvdelen af den afstand, der skal bores. Vi forventer at nå alunskiferen i fire kilometers dybde i løbet af august måned. 

Week 28 DSC 0116 720Px 

Uge 23, 2015:

Efter et midlertidigt stop for prøveboringen og efterfølgende afklaring med de danske myndigheder er boringen genoptaget den 1. juni.

Wk 23 DSC 0193 

Uge 20, 2015:

En ny informationstavle er sat op ved borepladsen. Tavlen fortæller besøgende om efterforskningsprocessen og de aktiviteter, de kan se i baggrunden.  

Week 20 DSC 0190

 

Uge 19, 2015:

Prøveboringen ved Vendsyssel-1 er nu officielt gået i gang (se nyheden her). Boreprocessen forventes at tage ca. to måneder i alt.

Boring efter skifergas ved Dybbad

Uge 16, 2015:

Som det fremgår af billedet herunder, er boretårnet tæt på at være færdigt. I øjeblikket gennemfører vi forskellige tests, der skal sikre, at alt udstyr fungerer, som det skal. Selve boringen er ikke startet endnu.

Boretårn ved boring efter skifergas i Dybvad

 

Uge 14, 2015:

Der er stadig begrænset aktivitet på pladsen i denne uge. Vi modtager lige nu forskellige leverancer af materialer, som skal bruges i projektet over de kommende måneder. I denne uge har vi fået leveret opbevaringstanke og ekstra kontorcontainere. Følg med her på siden løbende og få mere information.

Wk14 Containers 720Px

 

Uge 12, 2015:

Velkommen tilbage her til siden, hvor du kan følge arbejdet på borepladsen i Dybvad. Tingene har stået stille nogle uger, men i denne uge ankom lastbiler med borerør, der skal bruges senere i projektet. Vi har også fået leveret en container mere, der skal fungere som kontor på pladsen. Boretårnet er lidt forsinket og er endnu ikke ankommet, men vi fortæstter med at holde dig informeret om vores aktiviteter i den kommende tid.

Wk12 Pipe Truck 720Px

*** 

Uge 47 (17. uge):

Borepladsen er nu gjort færdig, og vi venter på boreriggen, som ankommer i det nye år. Vi fortsætter med opdateringer her på siden, når der igen er aktivitet på pladsen.

I videoen herunder kan du se lidt fra arbejdet med anlæggelsen af pladsen. 

Film Play

 

Dybvad Wk17 720Px 

Uge 46 (16. uge):

Foringsrøret til boringen er sat på plads og støbt fast i beton. Røret skal hjælpe med at lede boret igennem den øverste del af boringen samt opsamle det materiale, der bores væk, og bringe det op til overfladen.

Dybvad Wk 46B 720Px

 

Uge 45 (15. uge)

Foringsrørene ankommer. De stærke stålrør monteres i hele boringens længde og fores med cement for at stabilisere brønden samt beskytte de omgivende jordlag og grundvand.

Dybvad Wk 45 720Px 

Uge 44 (14. uge)

Der laves en ekstra vandboring, da dette giver de bedste betingelser for måling af vandkvaliteten i området. 

Dybvad Wk 44 720Px 

Uge 43 (13. uge)

Den færdige plads er i stand til at modstå lækager, da et dobbelt drænsystem sikrer, at snavs og spild på overfladen opsamles i isolerede bassiner. Selve prøveboringen starter i 2015 og kommer til at foregå gennem borehullet midt på pladsen. 

Dybvad Wk 43 720Px 

Uge 42 (12. uge) 

Pladsen er næsten færddiggjort, og der arbejdes med de sidste ting omkring fliselægning og installation af belysning.

Dybvad Wk 42 720Px

Uge 41 (11. uge)

Borepladsens overflade dækkes med kraftige belægningssten, som giver en mekanisk beskyttelse af underlaget.

Dybvad Wk11 720Px 

Uge 40 (10. uge).

Den klargjorte plads dækkes med et uigennemtrængeligt lag af sand og asfalt, som beskytter jord og grundvand i tilfælde af spild på overfladen.

Dybvad Wk10 720Px 

Uge 39 (9. uge):

Alle afløb og installationer er færdiggjort, og pladsen dækkes til og planes.

Dybvad Wk09 720Px 

Uge 38 (8. uge):

En solid indhegning er afgørende for både sikkerhed og tryghed på borepladsen. Voldene udenom reducerer støj. 

Uge 8 Dybvad

 

Uge 37 (7. uge):

Adgangsvejen asfalteres. 

Uge 7 Dybvad

 

Uge 36 (6. uge):

Borepladsen anlægges med nedgravet drænsystem og fores så den er helt vandtæt, således at det underliggende grundvand beskyttes mod eventuelle spild på overfladen.

Rainbow Dybvad

 

Uge 35 (5. uge):

Anlæg af betonunderlag som del af borepladsens fundament.

Well pad foundation

 

Uge 34 (4. uge):

Bassiner til opsamling af regnvand. Disse skal fungere som observations- og forsinkelsesbassiner, for at sikre at vandet er rent, inden det ledes ud i Ovnstrup Bæk.

Dyvad IMG 1008 720Px

 

Uge 33 (3. uge):

En udvidelse af adgangsvejen vil gøre transport til pladsen både lettere og sikrere. 

IMG-0786-Skaevevej-720Px

 

Uge 32 (2. uge):

Rundt om pladsen bliver der bl.a. etableret volde (se billedet herunder). Voldene skal dels gøre pladsen mindre synlig i landskabet, dels mindske støj i forhold til naboer og omgivelser.

IMG 0745 720Px

 

Uge 31 (1. uge):

Dybvad-368-720Px